داشته

دوو سیلو ۸۱ سفید دور رنگ تمیز.

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> دوو
رتبه آگهی دهنده

فروش یا معاوضه .دووسیلوسفید۸۱.بیمه تابرج۲ سال دیگه.تخفیف ۹سال.عقب وجلو سالم.اتاق سالم.فنی سالم.

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - پروین
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - پروین
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش