داشته

سگ شکاری نرستر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

سگ شکاری ستر اصل سن ۸ماه

  • مکان مبادلهمازندران - آمل
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه هم میشه باپرنده

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهمازندران - آمل
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش