داشته

فروش مرغ عشق مولدهلندی و یا معاوصه با سهره یا طرقه

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

مرغ عشق دارم به کار نمیادمیفروشم بدون قفس یامعاوضه میکنم با طرقه یا سهر پول سر هم میدم

  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - کوی فرهنگیان
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - کوی فرهنگیان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش