داشته

کبوتر جوجه طوقی دون خور

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

یه دونه جوجه طوقی دون خور بدون سر سوزن غلطی

  • مکان مبادلهسمنان
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با جوجه سینه سیاه

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهسمنان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش