داشته

۳ تا کبوتر آلمانی سرونج

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

سلام۳ تا کبوتر آلمانی‌جفتگاه و پرش سرونج نر تک به شرط پرش و جفتگاه پر قیچی هستنمعاوضه هم دارم

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - نیشابور - نیشابور
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - نیشابور - نیشابور
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش