داشته

مرغ عشق نر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

مرغ عشق نر معاوضه با ماده البینو یا لوتینو چشم شرابی هم دارم

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - طلاب
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - طلاب
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش