داشته

معاوضه سگ فانتزی باکبوتر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

سه قلاده سگ نژادخاص باکیفیت سایزریزرنگ عالی جنسیت نرسن1ساله و2ساله ازهرلحاظ عالی قابل معاوضه باکبوتر درجه یک عتیغه نه کشتنی نروماده جفتگاه..شهری..رنگ..زینتی..پلاکی..شهری..چپ..راست..خوشرنگ..بدرنگ..یالرنگ..طوقی..دمی..کله..سینه..سرک..دوکت..زینتی..بلاندنیت..ساتن..هملت..قره سوری..راهبه..موشی..وغیرهپلاکی..سرور..خطی الماسی..طاووسی..کرم سوسنی..سرخ..زرد..جهت اطلاعات بیشترفقط تماس واتساپ چت دیوارپیام به هیچ وجه پاسخگونیستمتماس(09179238289)(09380784747)واتساپ چت دیوار(09384404504)باتشکرفراوان ازدیواروناظرین عزیز

  • مکان مبادلهفارس - شیراز - کازرون
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهفارس - شیراز - کازرون
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش