داشته

زمین درروستای سهرقه

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

زمین روستایی سهرقه واقع درجاده تبریز صوفیان متراژ۱۰۰۰درضمن معاوضه باماشین

  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش