داشته

تلویزیون کاست عتیقه قدیمی آنتیک

خانه و آشپزخانه
> صوتی تصویری
> تلویزیون
رتبه آگهی دهنده

تلویزیون کاست عتیقه... تلویزیون سالم کاست نیاز ب سرویس داره

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیهفته پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با رادیو چوبی هم معاوضه دارم

    معاوضه با
  • رادیو در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد
  • تاریخ آگهیهفته پیش