داشته

روا ۸۷ بدون رنگ معاوضه

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پژو
رتبه آگهی دهنده

روا ۸۷ دوگانه شرکتی بیمه کامل یکسال معاینه تا برج ۱۲ معاوضه با وانت پیکان یا پراید هم قیمت

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - پروین
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • وانت در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - پروین
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش