داشته

قطعه زمین 1000در جاده سهند تبریز

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

با سلام قطعه مورد نظر در جاده سهند بطرف تبریز 500متر مانده به اتوبان کسایی عرض (بر) قطعه به جاده 37متر میباشد کاملا توجیح اقتصادی داره مناسب برای پارکینگ ماشین سنگین. کارواش.تعویض روغن و...

  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از دو هفته پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مایل به معاوضه با خودرو

مایل به معاوضه با آپارتمان

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • آپارتمان
  • مکان مبادله
  • تاریخ آگهیبیش از دو هفته پیش