داشته

جوجه بلبل خرمای نر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

جوجه بلبل خرمای اهوازی تازه دون خورشده.رام ودستی ازدست دون میخوره.

 • مکان مبادلهالبرز - کرج - مارلیک
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
 • سنجوجه
 • نوعآواز خوان
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه باجوجه سهره نر

  معاوضه با
 • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
 • مکان مبادلهالبرز - کرج - مارلیک
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • سنجوجه
 • نوعآواز خوان