داشته

مرغ عشق بالغ

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

سلام یک جفت مرغ عشق بالغ مولد دارم که چند بار جوجه گرفتم

  • مکان مبادلهمازندران - فریدونکنار
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از دو هفته پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با کبوتر یا پرنده ی دیگه ای

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهمازندران - فریدونکنار
  • تاریخ آگهیبیش از دو هفته پیش