داشته

مبل 9 نفره سلطنتی

خانه و آشپزخانه
> دکوراتیو
> مبلمان خانگی
رتبه آگهی دهنده

یکی3نفره وبقیه 6تاتک نفره که میبینی.2تامیزعسلی کوچیک داره یه دونه میزعسلی بزرگ ظاهرباطنش همینه که میبینی.بازهم میگم مشابه این کارتوبازارزیاده ولی این تمام باچوب درخت گردودرست شده وپارچه هم جنس ترک اصله

  • مکان مبادلهگلستان - بندرگز
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه هم دارم باگوسفند

    معاوضه با
  • پستانداران در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهگلستان - بندرگز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش