داشته

معاوضه دویست متر زمین مسکونی سندی کرمانشاه باآپارتمان ابریشم

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

دویست متر زمین مسکونی سندار دار شهر کرمانشاه.شهرک نیروی انتظامی شهید پیری

  • مکان مبادلهتهران - قدس
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با یک واحد سند دار شهرک ابریشم شهر قدس

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • مکان مبادلهتهران - قدس
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش