داشته

پژواس ال ایکس۹۷درحدصفر

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پژو
رتبه آگهی دهنده

باسلامبدون رنگ وخط وخشفوق العاده تمیز درحدصفراز نظر موتوری سالمازنظر زیروبند فوق العاده توپ بیمه ۱۰ماهدیگه توضیح دادن نداره در حد صفرمعاوضه هم میشودقیمت صفر ۸۴۵۰۰۰۰۰شده پس قیمتم عالیه واسه مصرف کنندهمقطوع

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - آتشگاه
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - آتشگاه
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش