داشته

فروش کارگاه ابراهیمی/معاوضه/ ۱۵۷متری

کارگاه
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

دهنه۶ ۲۲/۵طول ارتفاع۴تمام اسکلت سند۶ دانگامتیازات کامل مسکن سلطانی

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - نیشابور - نیشابور
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - نیشابور - نیشابور
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش