داشته

زمین کشاورزی سنددار

زمین زراعی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

زمین کشاورزی صنعتی سند ثبتی آب چاه و استخر آب 600 متری فاصله از جاده یک کیلومتر چسبده به زمین خاکی اب برق گاز سره زمین

  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش