داشته

سمند ای اف سون

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> سمند
رتبه آگهی دهنده

فنی سالم و به شرط

  • مکان مبادلهقزوین
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

فقط معاوضه

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهقزوین
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش