داشته

زمین جهاداباد

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

۲۵۰متر نقشه ساخت و پروانه ساخت که باید تمدید شود معاوضه با خودرو

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش