داشته

جهاد نصر دوخوابه ردیف سوم معاوضه

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

سلام ردیف سوم بلوک،j3طبقه دوم شمال شرقی دو اسانسور دو راپله جداگانه دو بالکن ۴۰تومان وام واریزی کامل حتی یک وپونصد اضافه واریز کردم تا چند ماه اینده تحویل داده میشود معاوضه با زمین های ۲٫۱۹و ۳٫۱۹تا صد و پنجاه میلون تومان باقی

  • مکان مبادلهکردستان - سنندج - سنندج
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی زمین مسکونی
  • مکان مبادلهکردستان - سنندج - سنندج
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش