داشته

قناری گلاستر کاکلدار

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

قناری کاکلدار ماده آماده سر حال رنگ ویژه معاوضه با ماده سوپر

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش