داشته

زمین ، سند ششدانگ عرصه و اعیان

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

زمین ، درختکاری شده ، حدود مشخص ، آب مدار ، خریدار واقعی بودید درخدمتم ، یا علی

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - شاندیز
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با ماشین هم قیمت

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - شاندیز
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش