داشته

معاوضه با دو طبقه میلاد، هشت بهشت

آپارتمان
رتبه آگهی دهنده

جهت بازدید ۰۹۱۳۹۷۷۵۰۷۰ دو واحد مخابرات ، شرقی ها، معاوضه با دو طبقه قدیمی، نوساز ، شهرک میلاد، هشت بهشت. املاک ساحل، بین یک و دو غربی مخابرات. جهت اطلاعات بیشتر ۰۹۱۳۹۷۷۵۰۷۰

  • مکان مبادلهاصفهان - شاهین شهر
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیدو هفته پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با دو طبقه قدیمی، نوساز ، شهرک میلاد، هشت بهشت.

    معاوضه با
  • آپارتمان
  • مکان مبادلهاصفهان - شاهین شهر
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیدو هفته پیش