داشته

ام بی ام ۳سیلندر

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> ام وی ام
رتبه آگهی دهنده

اولین سری ومدلی که باکشتی واراد ایران شده قطعاتش اصلی هنوز موتورش تعمیر نرفت تمیز وسالم رنک فافریک غیراز یه قسمت کوچک یه چیز استسنایی معاوضه با ۱۱۱

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - هاتف
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پراید در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - هاتف
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش