داشته

معاوضه خانه سه طبقه ویک زیرزمین

مجتمع مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

بازمین که بشه ده واحد ساخت ادرس خانه نگارستان بلوار ورزشگاه زمین همون محدودد باشه درضمن یک زریزمین ۵۰متری باتمام امگانات دار درب ساخت بن بست ۸متری

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ملک شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی زمین مسکونی
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ملک شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش