داشته

دمگیر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

۳جفت کبوتردارم برای فروش دونی ۳۰اگه کسی دمگیر کاکلی خوب داشته باشه معاوزه دارمیا سیاه غلاغ یاسفید مهر یا شیویدی

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ملک شهر
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ملک شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش