داشته

فروش منزل مسکونی ومعاوضه با فولادشهر

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

فروش منزل مسکونی دو طبقه سده لنجان با مساحت صدور شصت هفت متر وبا منزل فولاد شهر معاوضه می گردرضمن منزل مسکونی به دلیل تحصیل دخترم می خواهم معامله کنم و بهترین جایی سده می باشد

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - زرین‌شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - زرین‌شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش