داشته

فروش یک راس گوساله سیمینتال نه ماهه نر

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

گوساله سیمینتال نر اصل

  • مکان مبادلهلرستان - خرم آباد
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با گاو شیری هم معاوضه میشود

    معاوضه با
  • پستانداران در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهلرستان - خرم آباد
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش