داشته

فروش یا معاوضه اپارتمان ۱۵۸ متری

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

باسلامواحد ۱۵۸ متدیدوکله نور.صفرمتریال عالیمجموعه ۵ واحدیطبقه اول۳ خوابواحد شمالی جنوبیتراس رو به کوچه و پنجره ها رو به کوچهقابل معاوضه با واحد کوچکتر داخل ملک شهرلطفا بورسی تماس نگیرد

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ملک شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ملک شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش