داشته

زمین مناسب ساخت وساز خیابان جابر

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

زمین به مساحت 234 متر واقع در خیابان جابر خ طاهر زاده با عرض 14 متر دو کله ودارای پروانه 5سقف بدون شکست و عقب نشینی. هر واحد 138 متر میباشد وهمچنین دارای زیر زمین نیز میباشد مشارکت در ساخت انجام نمیشود

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با یک اپارتمان کوچک. ومابقی نقد ویا به صورت نقدی به فروش میرسد

    معاوضه با
  • آپارتمان
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش