داشته

منزل مسکونی کرناچی جهت معاوضه بازمین

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

منزل مسکونی کرناچی بامشخصات: 120متر سندتک برگ حیاط ماشین رو یک خواب انتهای کوچه 11برخیابان 14متری شمالی تمیز با نمای آجر

  • مکان مبادلهکرمانشاه
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

جهت معاوضه با زمین درشهرک امام وشهرک الهیه.

    معاوضه با
  • زمین زراعی
  • مکان مبادلهکرمانشاه
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش