داشته

واحد57متری جهت معاوضه

آپارتمان
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

واحد57متری 1 خوابه انباری دارد

  • مکان مبادلهتهران - نسیم شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه باواحدبزرگتردرنسیم شهرواطراف نسیم شهر،مابه التفاوت نقدپرداخت میشه.

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • مکان مبادلهتهران - نسیم شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش