داشته

سهره جهرم ماده آماده هست جوجه نر هست تازه میره تو لک

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

ریز خونی میکنه جوجه ماده مست عالی هست آماده آماده برا جفت گیری

  • مکان مبادلهفارس - جهرم
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با کوتوله هم دارم

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهفارس - جهرم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش