داشته

زمین کارخانه .سالن

زمین صنعتی
رتبه آگهی دهنده

بر جاده اصلی تمام امتیازات پای زمین قطعه ۲۰۰۰۰ متر و چسبیده به کارخانجات قابل مشارکت

  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مایل به معاوضه هستم

    معاوضه با
  • زمین صنعتی
  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش