داشته

فروش زمین یامعاوضه بااپارتمان علیمردانی

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

۱۲۰متر زمین با دهنه ۶متر ملکی دارای شرایط باساخت ۵سقف نزدیک به حرم وبازارفردوسی

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - طلاب
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

فروش نقدی یا(معاوضه با اپارتمان تایک میلیارد بانظر کارشناس مابقی نقد)

    معاوضه با
  • آپارتمان
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - طلاب
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش