داشته

فروش چهاردیواری در منشیان

زمین زراعی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

سلام یک چهاردیواری در مجموع باغی به مساحت 700 متر بعد از منشیان روستای کنجوان یک ساعت آب در هفته از چاه و نیم ساعت از کانال بفروش میرسد اولین مجموعه جاده آماده آسفالت می باشد.قابل معاوضه با زمین مسکونی و مغازه

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی زمین مسکونی
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی مغازه تجاری
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش