داشته

خودرو مزدا ٣ مدل٨٩ خانگی

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> مزدا
رتبه آگهی دهنده

ماشین رنگ فابریگ تیپ ٣ تو چرم٢ گرم کن حس گر بارونسنسور عقبسانروف چراغ ها جلو برای زیبای نو شده است فنی و گیریبکس به شرط سالم سالم ماشین بدون هیج عیبی بیمه تا اخر سال دارد معاوضه با النترا ٢٠١٤ یا هیوندا وایف انجام میدهم

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • هیوندای در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش