داشته

معاوضه قوچ افشار قرمز با بره

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

قوچ افشار قرمز جوان درصورت جواب ندادن پیام بدید

  • مکان مبادلهگلستان - آزادشهر
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با بره نر یا ماده زیر 30 کیلو

    معاوضه با
  • پستانداران در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهگلستان - آزادشهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش