داشته

سگ توله نژاددار

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

پدر شمشیر رضا ملکان مادر باکسرپیتبول دوتا نر سه تا ماده مونده

  • مکان مبادلهمازندران - بابل
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهمازندران - بابل
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش