داشته

اردی دوگانه سی ان جی

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پژو
رتبه آگهی دهنده

همه کاراش انجام دادم .بدون هیچ خرجی معاوضه با پراید یا پزو

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پراید در دسته بندی وسایل نقلیه
  • پژو در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش