داشته

پیکان معاوضه با پراید هم قیمت

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پیکان
رتبه آگهی دهنده

پیکان تلگرام عکس مشخصات بدید

  • مکان مبادلهمازندران - آمل
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با پراید هم قیمت معاوضه دارم قیمت پراید زیر 13باشه فقط معاوضه

    معاوضه با
  • پراید در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهمازندران - آمل
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش