داشته

مغازه نظر میانی 16 متر قابل معاوضه

مغازه تجاری
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

فقط تماس تلفنی/معاوضه با اپارتمان/در حال حاضر مستاجر داخلش هست که 10 میلیون پیش و ماهیانه 4200 اجاره میدهد

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خاقانی
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خاقانی
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش