داشته

جرثقیل خاور 608

وسایل نقلیه
> خودرو کار
> جرثقیل
رتبه آگهی دهنده

اوراقی. ماشین آماده کار

 • مکان مبادلهیزد - یزد
 • وضعیت کالاهیچکدام
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

  معاوضه با
 • همه چی
 • مکان مبادلهیزد - یزد
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش