داشته

سگ درشت ،جسور ،مبارز ،و کاملا سالم و...

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

سگی درشت ،جسور ،و مبارز و بسیار قوی .

  • مکان مبادلههمدان
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

ترجیحا معاوضه با یک قلاده سگ آدم گیر .

    معاوضه با
  • پستانداران در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلههمدان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش