داشته

کبوتر تزئینی و پرشی آس یا معاوضه با لاری

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

کبوتر آس یک زاغ نر تزئینی جوجه دهی عالی و یک جفت کله دم سبز ی نر شازه ی ماده گرگی همه بالای 5ساعت گرفته اند

  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با لاری

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش