داشته

4عدد میش با بره بزرگ 4عدد ورندیل معاوضه با ماشین

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

میشها جوان سر حال بدون مریض ترکی افشاری بری هستن

  • مکان مبادلهچهارمحال وبختیاری - لردگان
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با ماشین قیمت حداقل 30میلیون باشه

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهچهارمحال وبختیاری - لردگان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش