داشته

خاور813,نه،تن،۱۳۴۹

وسایل نقلیه
> خودرو کار
> کامیون و کامیونت
رتبه آگهی دهنده

موتور جدید سه ماه روشه با تعیدیه،استاندارد تعمیر شده ،شاسی پرچ فابریک ،بدون ضربه،اطاق سقف ستون بی رنگ

  • مکان مبادلهتهران - حسن آباد
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

بانیسان گازوعیل معاوضه دارم

    معاوضه با
  • وانت در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهتهران - حسن آباد
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش