داشته

زمین 166 متری در مهمانسرا

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
> ملکی
رتبه آگهی دهنده

زمین 166 متری در مهمانسرا بر 9 قولنامه ای

  • مکان مبادلهمازندران - قائم شهر
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهمازندران - قائم شهر
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش