داشته

آچار ترکمترمعاوضه

ابزار و تجهیزات
> ابزار غیر برقی
> ابزار دقیق و اندازه گیری
رتبه آگهی دهنده

آچارترکمتر نو نو مارک جنیوسمعاوضه میکنم باهرچی به کارم بیادیه بارم استفاده نشد

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - شاهین شهر
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - شاهین شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش